03 - 87376300 bra4001@btpnsel.edu.my

Pendaftaran pelajar baharu Tingkatan 1 sesi 2019 telah berjalan dengan baik dan jayanya pada 1 Januari 2019 di Dewan Al-Syafie, SMKA Maahad Hamidiah. Seramai 69 orang murid telah mendaftarkan diri.

Terima kasih di atas segala kepercayaan yang diberikan oleh pihak ibu bapa kepada pihak sekolah.