03 - 87376300 bra4001@btpnsel.edu.my

JAWATANKUASA TRANSFORMASI AKADEMIK ASRAMA

JAWATANKUASA TRANSFORMASI AKADEMIK ASRAMA
PengerusiMd Yusof bin Rahim
( Pengetua )
Timbalan Pengerusi Mohamad Sabri bin Satar
( Penolong Kanan Pentadbiran )
Naib Pengerusi IShaharuddin bin Abu Kassim
( Penolong Kanan Tingkatan 6 )
Setiausaha Norhuda binti Zainal Abidin
Mohd Azani bin Ghazali
Salina binti Shaari
Maryam binti Zainal Abidin
( Kelas persediaan/Prep berfokus )
Laili Fairuz binti Ahmad
Norhuda binti Zainal Abidin
( Headcount/Pelaporan pencapaian murid asrama )
Rohayati binti Mohd Junid
Ahmad bin Abdullah
( Kelas berfokus mata pelajaran kritikal/Tusyen)
Mahani binti Othman
Norjannah binti Bali Mohamed
(Program Kemahiran Cara Belajar)
Shamsiah binti Awang Chik
Asnah binti Salleh
(Audit Akademik/ Laporan peperiksaan awam murid asrama)
Guru-guru mata pelajaran