Pendaftaran pelajar baharu Tingkatan 1 sesi 2019 telah berjalan dengan baik dan jayanya pada 1 Januari 2019 di Dewan Al-Syafie, SMKA Maahad Hamidiah. Seramai 69 orang murid telah mendaftarkan diri. Pengetua mengalu-alukan semua murid baharuGuru tingkatan membantu...